Inicijativa za hitnu izmjenu Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa

Danas, 6.4.2020. godine, Upravni odbor A/OKFBiH uputio je premijeru Federacije BiH i federalnom ministru pravde inicijativu za hitnu izmjenu prijedloga Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona.

Inicijativu i prijedlog izmjena i dopuna interventnog Zakona možete preuzeti ovdje

Pismo premijeru i min pravde FBiH april 2020

Prijedlog izmjena i dopuna interventnog Zakona AK FBiH

Share