Organi komore

PREDSJEDNIK

Gavrankapetanović Bekir, advokat iz Sarajeva

POTPREDSJEDNIK

Primorac Ana, advokat iz Mostara

UPRAVNI ODBOR

Pudar Dragan, advokat iz Mostara-predsjednik Upravnog odbora
Biser Adnan, advokat iz Sarajeva – potpredsjednik Upravnog odbora

Abdagić Omer, advokat iz Cazina -član Upravnog odbora

Babić Nedžad, advokat iz Zenice -član Upravnog odbora
Gavrankapetanović Bekir, advokat iz Sarajeva – član Upravnog odbora

Hadžić Zahid, advokat iz Visokog – član Upravnog odbora
Kunosić Amila-Mimica, advokat iz Tuzle -član Upravnog odbora

Marić Branko, advokat iz Sarajeva, član Upravnog odbora
Primorac Ana, advokat iz Mostara -član Upravnog odbora
Telalović Mirza, advokat iz Tuzle – član Upravnog odbora
Vidović Vasvija, advokat iz Sarajeva-član Upravnog odbora