Advokatska/Odvjetnička komora FBiH postala je član BRRLN

Advokatska/Odvjetnička komora FBiH postala je član Balkanske regionalne mre\e vladavine prava (BRRLN), više detalja na  http://brrln.org/http/index.php?id=2&mv=1

Share