Edukacija

KASKADNI TRENING O GOVORU MRŽNJE ZA ADVOKATE I ADVOKATICE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Igman, Sarajevo 19-20. april 2022

 

Advokati i advokatice iz Sarajeva, Tuzle, Bugojna, Bihaća i Zenice učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu, o govoru mržnje, što uključuje primjenu standarda Vijeća Evrope ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), i praksi Evropskog suda za ljudska prava, ali i lokalni zakonodavni okvir i praksu.

Definiranje govora mržnje osjetljiv je segment kod primjene evropskih standarda, te se kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava naglašava važnost cjelokupnog konteksta i razmatranja svakog pojedinačnog slučaja. Naglašen je dvojaki model na koji Evropski sud cijeni slučajeve govora mržnje, u slučajevima kad se primjenjuje trostruki test – test proporcionalnosti, gdje se utvrđuje da li je povreda slobode izražavanja u domeni stava 2 člana 10 EKLJP, kada država ima pravo ograničiti slobode izražavanja, ili se radi o takvom tipu izražavanja, koji se po članu 17 zbog suštinskog napada na vrijednosti koje EKLJP štiti, automatski isključuju iz zaštite Konvencije. Obuka je bazirana na interaktivnoj metodi, pa su advokati i advokatice imali priliku da čitaju, diksutiraju i prezentiraju različite primjere iz prakse kako Evropskog, tako i domaćih sudova, te na taj način razvijaju svoje vještine u primjeni evropskih standarda u vlastitom radu.

Cilj treninga je dodatno jačanje kapaciteta lokalnog pravosuđa o standardima slobode izražavanja u kontekstu govora mržnje, čije je prisustvo intenzivirano u javnom prostoru Bosne i Hercegovine a prema novijim istraživanjima. Edukatorice i edukator na ovom treningu bili su Sevima Sali Terzić sa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Amir Kapetanović, sudija Suda Bosne i Hercegovine i Irena Puzić Obradović, advokatica iz Doboja. Trening je organiziran u suradnji sa Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj trening organiziran je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, u sklopu projekta “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)”.

 

             

 

 

Obuka edukatora – advokata  u oblasti primjene standarda člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima

Neum, 17. i 18. maj 2018. godine

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Advokatskom komorom Republike Srpske, u okviru zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije, pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi – JUFREX“,  dana 17. i 18. maja 2018. godine, u hotelu Grand u Neumu, organizovala je obuku za advokate iz FBiH  i RS, pod nazivom „Jačanje kapaciteta advokata u slobodi izražavanja, Obuka za edukatore – advokate u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 25 advokata iz cijele Bosne i Hercegovine, 14 iz Federacije BiH i 11 iz Republike Srpske, koji su aktivno učestvovali u diskusijama i studijama praktičnih primjera, kako bi se i praktično pokazalo na koji način se primjenjuju principi Evropskog suda za ljudska prava u domaćoj praksi.

Predavači na ovoj edukaciji su bili Ara Ghazaryan, međunarodni ekspert Vijeća Evrope, Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda u Banjaluci, i Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja, svi certifikovani treneri Vijeća Evrope za oblast člana 10. Evropske konvencije o ljudskih pravima.

Izvještaj sa edukacije možete pogledati ovdje Izvjestaj obuka advokata primjena clana 10 EKLJP 17 – 18 maj 2018_ Neum

 

dav

dav

 

Share