Edukacija

Obuka edukatora – advokata  u oblasti primjene standarda člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima

Neum, 17. i 18. maj 2018. godine

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Advokatskom komorom Republike Srpske, u okviru zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije, pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi – JUFREX“,  dana 17. i 18. maja 2018. godine, u hotelu Grand u Neumu, organizovala je obuku za advokate iz FBiH  i RS, pod nazivom „Jačanje kapaciteta advokata u slobodi izražavanja, Obuka za edukatore – advokate u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 25 advokata iz cijele Bosne i Hercegovine, 14 iz Federacije BiH i 11 iz Republike Srpske, koji su aktivno učestvovali u diskusijama i studijama praktičnih primjera, kako bi se i praktično pokazalo na koji način se primjenjuju principi Evropskog suda za ljudska prava u domaćoj praksi.

Predavači na ovoj edukaciji su bili Ara Ghazaryan, međunarodni ekspert Vijeća Evrope, Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda u Banjaluci, i Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja, svi certifikovani treneri Vijeća Evrope za oblast člana 10. Evropske konvencije o ljudskih pravima.

Izvještaj sa edukacije možete pogledati ovdje Izvjestaj obuka advokata primjena clana 10 EKLJP 17 – 18 maj 2018_ Neum

 

dav

dav

 

Share