Komisija za polaganje advokatskog ispita

  • Gavrankapetanović Bekir, advokat iz Sarajeva, predsjednik
  • Pudar Dragan, advokat iz Mostara
  • Telalović Mirza, advokat iz Tuzle
  • Jahić Edina, advokat iz Sarajeva
  • Marjanović-Suljić Vukica, advokat iz Zenice