Zaključci UO A/OKFBiH sa sjednice održane 06.03.2018.g. povodom rasprave o odluci Vrhovnog suda FBiH

Zaključci

Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore Federacije BiH

sa sjednice održane 06.03.2018.g.

povodom rasprave o odluci Vrhovnog suda FBiH

 

Upravni odbor A/OKFBiH izražava zabrinutost povodom Odluke Vrhovnog suda FBiH, broj 65 0 I 640970 18 Spp 2 od 12.02.2018. godine, kojom se mijenja pravni stav Građanskog odjeljenja zauzet po spornom pravnom pitanju broj: 65 0 I 640970 17 Spp od 20.12.2017. godine, tako da odluka o spornom pravnom pitanju sada glasi:

             „Punomoćnik tražitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) ne može u izvršnom postupku naplatiti novčano potraživanje tražitelja izvršenja (glavni dug, kamate i troškove parničnog i izvršnog postupka) putem svog žiro računa, iako je tražitelj izvršenja dao izričito i posebno ovlaštenje punomoćniku za takvu naplatu, shodno odredbi člana 304. i 305. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH.“

Upravni odbor A/OKFBIH smatra da je navedeno pravno stajalište neprihvatljivo, te da je nedopustivo da se odlukom Vrhovnog suda FBiH krše odredbe ZPP, čime se stvara pravna nesigurnost. Naime, pravna stajališta Vrhovni sud FBiH zauzima, u pravilu, kada neko pravno pitanje nije uopće regulisano zakonom ili nije potpuno regulisano, što u ovom predmetu nije slučaj. Ovo pravno pitanje je u potpunosti izregulisano čl.304. ZPP FBIH, koji glasi “Stranka može ovlastiti punomoćnika da poduzima samo određene radnje ili da poduzima SVE RADNJE“.

Član 305.st.1, tačka 3. ZPP FBIH, na koji se poziva Vrhovni sud FBiH, uopće nije releventan za predmetno pravno pitanje, budući da se odrednice ovog člana odnose samo na punomoć koju je stranka izdala advokatu za vođenje parnice a nije pobliže odredila ovlaštenje u punomoći, što u ovom predmetu nije slučaj, jer se u svom pravnom stajalištu Vrhovni sud FBIH, izričito poziva na punomoć kojom je tražitelj izvršenja dao izričito i posebno ovlaštenje punomoćniku za naplatu potraživanja na svoj račun, pa je čl.305.st.1.tačka 3 ZPP FBIH, neadekvatan pravnom shvaćanju Vrhovnog suda FBIH.

U skladu sa ovim Pravnilnikom, Vrhovni sud FBiH je na upit advokata Ribić Adisa o nepostupanju Kantonalnog suda u Novom Travniku po odluci Vrhovnog suda FBiH broj 65 0 I 640970 17 Spp od 20.12.2017., dao sljedeći odgovor:

 „Odgovor na Vaše pitanje treba tražiti u Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl. Glasnik BiH“ 66/12 od 27.08.2012.). Naime, član 19. citiranog Pravilnika (pravna shvatanja sudskog odjeljenja)  propisuje: „Pravna shvatanja iz stava 1. dostavljaju se nižim sudovima i ona su upućujućeg karaktera“, dok stav 1. propisuje sljedeće: „Pravna shvatanja zauzeta na sjednicama odjeljenja viših sudskih instanci su obavezujućeg karaktera za sva vijeća u sastavu odjeljenja“.

Prema tome, jasno poizilazi da pravna shvatanja koja su usvojena na sjednici Građanskog odjeljenja imaju samo obavezujući karakter za nas.“

Imajući u vidu navedeno, Upravni odbor A/OKFBiH će hitno poduzeti sljedeće aktivnosti:

1)      Sazvati proširenu sjednicu Upravnog odbora A/OKFBiH sa predsjednicima regionalnih advokatskih/odvjetničkih komora, i predsjednicima uo rak  na kojoj će se razmatrati dalje aktivnosti

2)      Zatražiti prijem kod predsjednika Ustavnog suda FBiH i Vrhovnog suda FBiH, te predsjednice Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH

3)      Obavijestiti PECO komitet Evropskog  vijeća advokatskih komora i udruženja advokata (CCBE),  OHR, OSCE misiju u BiH, Evropsku komisiju u BiH, VSTV BiH, o postupanju sudova u BiH.

Share