Zajednička sjednica Upravnog odbora A/OKFBiH i RAK/ROK

Zajednička sjednica Upravnog odbora A/OKFBiH sa predsjednicima RAK/ROK i predsjednicima upravnih odbora RAK/ROK, zakazana je za dan 28.03.2018. godine u 16:00 sati, u prostorijama A/OKFBiH.

Share