Saopštenje za javnost

Danas, 21.1.2020. godine, održana je hitna sjednica Upravnog odbora Advokatske/ Odvjetničke komore FBiH na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

1. Advokatska/Odvjetnička komora FBiH oformila je tim dugogodišnjih krivičara da razmotre podnošenje krivične prijave protiv federalnog ministra pravde Jozić Mate, zbog zlozpotrebe službenog položaja.
2. Zbog neregularnosti prilikom donošenja novog Zakona o advokaturi FBiH, Upravni odbor Advokatse/Odvjetničke komore FBiH zakazao je vanrednu Skupštinu Komore, koja će se održati 2.2.2020. godine u Sarajevu.

Razlozi za zakazivanje vanredne Skupštine jesu da se sa svim delegatima Skupštine dogovori koje korake će Komora preduzeti zbog neregularnosti procesa koje vodi Federalno ministarstvo pravde na čelu sa ministrom Jozićem.

A/OKFBiH

Share