Posjeta predsjednika CCBE-a i regionalnog sekretara MUA-e

Predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope (CCBE) Ranko Pelicarić i regionalni sekretar Međunarodne unije advokata (MUA) Nenad Janičević posjetili su 5.3.2020. godine  Advokatsku/Odvjetničku komoru Federacije BiH (AKFBiH), gdje su se susreli s njenim čelnicima.

Razgovarano je o aktivnostima na donošenju novog zakona o advokaturi, s fokusom na elemente koji jamče punu neovisnost i samostalnost advokature, kao i zakonski okvir za nesmetano obavljanje ove djelatnosti, koja je jedan od stupova zaštite ljudskih prava i sloboda.

Kako je Feni kazao predsjednik Advokatske komore FBiH Nikica Gržić, povod za susret sa čelnicima spomenutih asocijacija jeste (ne)donošenje novog zakona o advokaturi.

Podsjetio je kako je važeći zakon 2002. godine donio tadašnji visoki predstavnik, te da ga je neophodno uskladiti s aktuelnim trenutkom i obavezama BiH koje proistječu iz evropskog integracijskog procesa.

Istodobno, naveo je “kako nedonošenje zakona o advokaturi i pokušaj nametanja advokatske tarife od nadležnog ministarstva predstavljaju direktan udar na neovisnost i samostalnost advokature, za razliku od ostalih zemalja gdje advokati sami određuju tarife, odnosno slobodno utvrđuju vrijednost vlastitog rada”.

S obzirom na novonastalu situaciju i manjkavosti važećeg zakona, Advokatska komora FBiH je sačinila vlastiti prijedlog, koji je, kako je rečeno, u cijelosti kompatibilan s evropskim pravom (poglavlja 23. i 24.), a koji je nakon relevantne analize i uz određene primjedbe formalne prirode, CCBE u cijelosti podržao.

Gržić nadalje podsjeća kako je resorni federalni ministar, u međuvremenu, oformio Komisiju za izradu novog zakona u kojoj sudjeluje i predstavnik Advokatske komore FBiH te da su u toku kosultacije u vezi s tim.

Predsjednik CCEB-a (asocijacije koja okuplja 45 država, a čiji je pridruženi član i Advokatska komora FBiH) Ranko Pelicarić potvrdio je kako je u sklopu komiteta ove asocijacije evaluiran prijedlog zakona koji je dostavila Komora, te da je ocijenjeno kako je njegov konačni tekst u cijelosti usklađen s pravnom stečevinom Evropske unije.

Dovodeći to u kontekst evropskog integracijskog procesa BiH, potcrtao je kako zakonski prijedlog Advokatske komore FBiH jamči punu samostalnost advokature u svim elementima, – od prijema u advokaturu, preko disciplinske odgovornosti, do razvitka struke kroz permanentnu edukaciju.

– Ne može nikakvo ministarstvo bilo gdje imati upliva u to kako će se disciplinski kažnjavati odvjetnici, niti ko će biti u tom statusu, a ko neće. To mora biti samostalna i neovisna organizacija i to, prvenstveno. zbog stranaka (građana), a ne advokata – precizira Pelicarić.

Na značaj osiguranja samostalnosti i neovisnosti advokature ukazao je i regionalni sekretar Međunarodne unije advokata Nenad Janičević, naglašavajući kako Zakon o advokaturi predstavlja svojevrsni putokaz za sve druge promjene na putu ka usaglašavanju svih akata pri ulasku BiH u članstvo EU-a.

Mišljenja je kako advokatura mora biti ustavna kategorija, podsjećajući na njen značaj za osiguranje temeljnih prava i sloboda građana, te izražavajući očekivanje da će vlasti imati sluha i shvatiti da pri donošenju akata/zakona u centru mora biti građanin sa svim svojim pravima i obavezama.

Sagovornici su se osvrnuli i na (ne)provođenje Odluke Ustavnog suda FBiH iz decembra 2015. godine, kojom su neustavnim proglašene određene odredbe Zakona o notarima, naglašavajući kako je neophodno otkloniti sve manjkavosti koje proistječu iz monopoliziranja pozicije notara u odnosu na advokate.

 

 

Share