Obavijest o organizovanju rada Sekretarijata A/OKFBiH

Obavještavaju se svi članovi da će se, zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane Corona virusom, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 16.03.2020 godine i preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, sva komunikacija sa Sekretarijatom A/OKFBiH vršiti isključivo putem e-maila info@advokomfbih.ba kako bi se izbjegao neposredni kontakt.

Preporučuje se svim regionalnim advokatskim/odvjetničkim komorama da organizuju rad na isti način.

 

A/OKFBiH

Share