Komisija za polaganje advokatskog ispita

  • Muselimović Josip, predsjednik
  • Abdagić Omer
  • Gavrankapetanović Bekir
  • Hadžić Zahid
  • Dautović Bahrija