Regionalna advokatska komora Bihać

Regionalna advokatska komora Bihać ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Bihaću, ulica Nurije Pozderca 2/II, tel. +387 37 228-317; fax. +387 37 224-024.

Regionalna advokatska komora Bihać, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajučoj Skupštini 12.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.
Organi Regionalne advokatske komore Bihać su : Skupština, Upravni odbor, predsjednik i potpredsjednik, Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.
Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.
Predsjednik Regionalne advokatske komore Bihać je Jasmin Abdagić.

Web stranica Regionalne advokatske komore Bihać: http://www.advkombihac.ba/

Share