Drugi zahtjev A/OKFBiH za hitno ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 15.5.2020. godine, Upravni odbor A/OKFBiH ponovo je premijeru FBiH i federalnom ministru pravde uputio zahtjev za hitno ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji FBiH, zajedno sa svim pristiglim odlukama sudova i tužilaštava u BiH o organizaciji rada i liberalizaciji mjera prema odluci VSTV BiH od 30.04.2020. godine.

Zahtjev za ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje

UKIDANJE Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesrece upucen 15_05_20

Share