Utvrđen Nacrt zakona o advokaturi FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku

Vlada Federacija BiH je na svojoj 152. sjednici, održanoj 24.07.2018. godine, utvrdila Utvrđen Nacrt zakona o advokaturi FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

Share