Poziv za zajedničku sjednicu Upravnog odbora A/OKFBiH i RAK

ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA FEDERACIJE BIH
-UPRAVNI ODBOR-

Sarajevo 06.03.2018.

P O Z I V
ZA ZAJEDNIČKU SJEDNICU

-UPRAVNOG ODBORA AKFBIH

-PREDSJEDNIKA
REGIONALNIH ADVOKATSKIH KOMORA

-PREDSJEDNIKA UO
REGIONALNIH ADVOKATSKIH KOMORA

za dan 10.03.2018. – SUBOTA
sa početkom u 12,00 sati u prostorijama A/OKFBiH
sa jednom tačkom
dnevnog reda

ODLUKA VRHOVNOG SUDA FBiH

Napomena: MOLIMO VAS DA SE ODAZOVETE POZIVU ZA SJEDNICU, I DA SVOJ DOLAZAK OBAVEZNO POTVRDITE

do četvrtka 08. marta 2018. godine do 14,00 sati

putem e-maila (adkomfbh@bih.net.ba) ili
putem telefona 033/261-090; 261-091

S poštovanjem i pozdravima,

Predsjednik Upravnog odbora A/OKFBiH
Bahrija Dautović, advokat

Share