Obavještenje za sve advokate, advokatske stručne saradnike i advokatske pripravnike

 

 

Broj: 1443/19
Sarajevo, 03.12.2019.

OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA ADVOKATSKE KOMORE

 

Upravni odbor Advokatske komore FBiH ovim putem obavještava sve svoje članove, da je Federalno Ministarstvo pravde FBIH svojim Aktom broj: 01-49-3304-2/19 od 26.11.2019. godine raspisalo Javnu raspravu na Nacrte izmjena i dopuna Zakona i to: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBIH, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBIH, Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima i Nacrt Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBIH. Navedenim Nacrtima Zakona, Federalno Ministarstvo je prvobitno predložilo da se djelatnost notara, propisana ranijim članom 73., za čiju validnost je bila obavezna „notarski obrađena isprava“, u Nacrtu Zakona o notarima i dr. posebnim Zakonima za validnost tih pravnih poslova se predlaže notarski solemnizirana isprava.
U vezi s prednjim, obavještavam Vas da je Upravni odbor Advokatske komore FBIH na prethodnoj sjednici utvrdio primjedbe i prijedlog na naprijed opisane Zakone i dostavio ih u pisanom obliku Vladi FBiH i Federalnom Ministarstvu pravde FBIH. Primjedbe se odnose na uvođenje pravnog instituta solemnizacije, kao obaveze za validnost pravnih poslova, a tekstom prijedloga Upravnog odbora Advokatske komore FBIH predloženo je da se za sve pravne poslove propisane kao djelatnost notara po Zakonu o notarima, za validnost tih poslova zakonom odredi samo obavezna ovjera potpisa od strane notara (svi ugovori iz oblasti stvarnih i imovinskih prava, ugovori iz oblasti nasljednog i porodičnog prava, punomoći i izjave, Statut i osnivački Akti pravnih lica kao i njihove promjene). S obzirom da je Ministar pravde FBIH tek 26.11.2019. godine raspisao Javnu raspravu, to će Upravni odbor Advokatske komore FBIH izvršiti ponovnu dostavu istih primjedbi i dopuna tekstova Zakona za poboljšanje teksta, koja su već ranije dostavljena.
Upravni odbor predlaže da članovi Advokatske komore, tj. advokati, stručni saradnici i pripravnici učestvuju u Javnoj raspravi, na način što će Federalnom Ministarstvu pravde Federacije BiH pojedinačno dostaviti pismene primjedbe, sugestije i prijedloge za poboljšanje teksta naprijed opisanih Nacrta izmjena i dopuna Zakona u duhu stavova Upravnog odbora Advokatske komore FBIH, tj da se za validnost pravnih poslova zahtjeva samo obavezna notarska ovjera potpisa. Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge potrebno je dostaviti Advokatskoj komori FBiH najkasnije do 12.12.2019. godine.
Upravni odbor Advokatske komore FBiH je odredio 5 predstavnika Komore koji će prisustvovati završnoj sesiji Javne rasprave, koja će se održati dana 20.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 h, u ulici Valtera Perića broj 15 Sarajevo, u sjedištu Federalnog Ministarstva pravde Federacije BiH, sala u prizemlju.

S poštovanjem,

Predsjednik Advokatske komore FBiH       Predsjednik Upravnog odbora Advokatske komore FBiH

Nikica Gržić                                                 Dragan Pudar

Share