Obavjest o edukaciji advokata

Obavijest o edukaciji advokata prema

Programu edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju osoba koje rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika

 

Obaviještavamo advokate da će se Edukacija za advokate RAK Sarajevo,  RAK Zenica, RAK Mostar i RAK Bihać -postupanje sa maloljetnicima– održati:

 

Za RAK Sarajevo-dana 07.03.2015.g. (subota), Hotel Hollywood, sa početkom u 09.00 sati

Za RAK Zenica-dana 14.03.2015. (subota), Hotel Zenica, sa početkom u 09.00 sati

RAK Bihać-dana 21.03.2015. (subota), Hotel Opal Exclusive, sa početkom u 09.00 sati

RAK Mostar-dana 28.03.2015. (subota), Hotel Ero, sa početkom u 09.00 sati

 

Napomena za advokate RAK Tuzla: advokati RAK Tuzla mogu mogu se priključiti  gore navedenim terminima, prema njihovoj želji, uz prethodnu najavu izabranoj Regionalnoj komori.

Share