Obavijest za sve advokate, stručne saradnike i advokatsje pripravnike

 

Broj: 656/18                                                           Sarajevo, 04.07.2018.

 

REGIONALNIM ADVOKATSKIM/ODVJETNIČKIM KOMORAMA

INFORMACIJA O

POSTUPKU IZMJENE ZAKONA

 

Poštovane kolegice i kolege,

U sklopu sveukupnih aktivnosti koje se već duže vrijeme organizovano preduzimaju u cilju sveobuhvatne provedbe odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-15/10 od 02.12.2015 godine (ocjena ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o notarima), posebno vas želimo informisati o aktivnostima kolege Ćupina Faruka, advokata iz Mostara i poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz podršku Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore FBiH, kolega Ćupina je, koristeći ovlašćenja poslanika u skladu sa članom 159.i 163. Poslovnika Predstavničkog doma, kao ovlašćeni predlagač u parlamentarnu proceduru u martu 2018.godine uputio prijedloge za izmjene i dopune pet zakona  po skrqaćenoj proceduri i to:

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH;
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBiH;
  3. Preijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH;
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH i
  5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnjim knjigama FBiH

O ovoj zakonadavnoj inicijativi i prijedlozima zakona, izjasnila se i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 139. sjednici održanoj 26.04.2018.godine, OCIJENIVŠI PRIJEDLOGE KAO PREURANJENE te je o istima Predstavničkom domu dala negativno mišljenje.

Međutim, na 27.redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 19.06.2018.godine odlukom većine poslanika/zastupnika, podneseni prijedlozi su prihvaćeni u formi nacrta i razmatrat će se u redovnoj parlamentarnoj proceduri koja je u toku.

Predložene izmjene i dopune navedenih zakona temelje se na principima ukidanja zakonskog favorizovanja notarske djelatnosti u odnosu na advokatsku, odnosno implementiranja same presude Ustavnog suda FBiH te usklađivanja predloženih odredbi sa odredbama važećeg zakona o advokaturi FBiH.

Pored pet navedenih prijedloga za izmjene i dopune zakona, istom zakonadavnom inicijativom podnijet je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku u dijelu koji se odnosi na naplatu dosuđenih potraživanja i troškova sudskog postupka na račun punomoćnika-advokata.

Na žalost, prije nego što je ovaj prijedlog došao na red za raspravljanje, sjednica Predstavničkog doma je prekinuta tako da se izjašnjenje povodom ovog prijedloga može očekivati na jednoj od narednih sjednica Predstavničkog doma.

O konačnom ishodu i odlukama Predstavničkog doma Parlamenta FBiH takođe ćemo vas informisati.

S poštovanjem i kolegijalnim pozdravima!

 

PREDSJEDNIK UO

Advokatske/Odvjetničke komore FBiH

Bahrija Dautović, advokat

Share