Konferencija povodom 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije BiH i Advokatska komora Republike Srpske, obilježavaju 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i tim povodom organizuju Konferenciju pod radnim nazivom “Uloga i položaj advokata u zaštiti ljudskih prava”.

Konferencija će se održati 10.12.2018. godine (ponedjeljak) u Sarajevu, u Kongresnoj dvorani hotela “Holiday”, ulica Zmaja od Bosne 4, sa početkom u 12:00 sati.

Pozivaju se svi advokati iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju Konferenciji, a program Konferencije možete preuzeti ovdje Program Konferencije 10_12_2018 hotel Holiday

Share