52. EVROPSKA PREDSJEDNIČKA KONFERENCIJA

Dana 09.02.2024. godine u Beču je održana 52. Evropska predsjednička konferencija kojom su prisustvovali i predstavnici advokatskih komora Bosne i Hercegovine.

Fokus konferencije je bio na pronalaženju odgovarajućeg balansa između zaštite ljudskih prava i korištenja umjetne inteligencije.

Također, kao i ranijih godina Advokatska/Odvjetnička komora FBiH je za potrebe konferencije dostavila i izvještaj o aktivnostima u 2023. godini.

U navedenom izvještaju istaknute su posebno aktivnosti koje je Advokatska/Odvjetnička komora FBiH poduzimala po pitanju prevencije pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanja i unapređenja saradnje s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom pravde, ističući, kao i do sada, da advokatura mora biti ravnopravan partner u reformi pravosuđa.

U predmetnom izvještaju apostrofirani su i problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju članovi Advokatske/Odvjetničke komore FBiH, ali i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju zaštite prava i interesa članova, te zaštite advokatske tajne zagarantovane Zakonom o advokaturi/odvjetništvu FBiH.

 

Share