Zajednička sjednica Upravnog odbora A/OKFBiH i Izvršnog odbora AK RS

Dana 02.06.2018. godine, u Doboju je održana prva zajednička sjednica Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine i Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske.

Na sjednici se raspravljalo o nizu pitanja od zajedničkog interesa za obje Komore, a naročito o Tarifi Brčko distrikta BiH, Zakonu o notarijatu, kažnjavanju advokata od strane sudova, zajedničkoj edukaciji advokata i sprječavanju pranja novca. Dogovorena je saradnja Komora po svim navedenim pitanjima i međusobna podrška u daljem radu.

Share