Obavijesti arrow Korisni Dokumenti arrow Medija saopstenje CCBE
Trenutno Online:
Trenutno imamo 48 posjetioca online
Medija saopstenje CCBE Printaj E-mail
 Delegacija advokatskih komora BiH, Advokatske/Odvjetničke komore F BiH I Advokatske komore RS, koju su činili gđa Amila Kunosić – Ferizović,    predsjednica Advokatske/Odvjetničke komore F BiH, G. Anto Petrušić, član UO Advokatske/Odvjetničke komore F BiH, G. Jovan Ćizmović, predsjednik Advokatske komore RS i G. Zlatko Knežević, predsjednik IO Advokatske komore RS, bila je prisutna na Plenarnoj sjednici Evropskog savjeta odvjetničkih komora i udruženja odvjetnika (CCBE) održanoj 28.11.2009 godine  u Briselu. Na toj sjednici je okončan postupak  prijema obje  komore u CCBE, te je na taj način Bosna i Hercegovina stekla status člana promatrača u CCBE. Ovim prijemom su odvjetnici BiH postali dio evropskog odvjetništva.  Osnovni cilj CCBE je da zastupa odvjetništvo u svim pitanjima od zajedničkog interesa vezano za obavljanje odvjetničke djelatnosti, razvitak prava i prakse koja se odnosi na vladavinu prava i pravnog sustava kao i značajan razvoj samog prava na europskom i međunarodnom nivou.

    Naime, u skladu sa članom V Statuta CCBE, organizacije koje predstavljaju advokatsku profesiju u državi-članici Vijeća Europe, kao što je država Bosna i Hercegovina, mogu biti primljene kao članovi-posmatrači CCBE od strane Plenarne sjednice CCBE, pod uslovom da u cijelosti prihvate pravila Statuta CCBE i usvoje  Povelju o osnovnim načelima evropske odvjetničke profesije i kodeks ponašanja evropskog odjvetnika. U skladu sa Statutom CCBE  i  potpisanim Džentlmenskim  sporazumom između dviju Komora, svaka Odvjetnička komora će alternativno obezbijediti samo formalnog predstavnika advokata u Bosni i Hercegovini, svaki put na mandat od jednu godinu. Predstavniku Odvjetničke komore koji ne daje ovog formalnog predstavnika u toj određenoj godini će biti omogućeno da bude prisutan kao gost na svakoj plenarnoj sjednici i svakom sastanku Stalnog odbora CCBE. Formalni predstavnik odvjetnika/advokata Bosne i Hercegovine će davati svoje mišljenje kao predstavnik odvjetnika/ advokata Bosne i Hercegovine samo nakon postizanja konsenzusa o tom mišljenju sa predstavnikom Odvjetničke/Advokatske komore koja ne daje ovog formalnog predstavnika. Komore su postigle sporazum da prvi formalni predstavnik advokata/odvjetnika BiH bude g. Jovan Ćizmović, predsjednik Advokatske komore, dok će od novembra 2010 godine advokate/odvjetnike BiH predstavljati Gđa Amila Kunosić – Ferizović, predsjednica Advokatske/Odvjetničke komore F BiH.  Advokatska/Odvjetnička  komora F BiH i Advokatska komora RS će uspostaviti neophodne kontakte kako bi na što kvalitetniji način koristili svoje posmatračko članstvo u interesu advokata koje predstavljaju.

Sekretarijat Advokatske/Odvjetničke komore F BiH
Sarajevo, 01.12.2009.

< Prev   Next >