Obavijesti arrow Istorijat
Trenutno Online:
Trenutno imamo 24 posjetioca online
Sjedište advokatske - odvjetničke komore FBiH Printaj E-mail
ImageZakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine -  Službene novine FBIH, broj 25/02 i 29/03 - uređena je organizacija i položaj advokata u FBIH.
Ovim Zakonom se osniva Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine a Federalnu advokatsku komoru čine :
-         Regionalna advokatska komora Sarajevo / područje kantona Sarajevo i Bosansko – Podrinjskog  kantona /,
-         Regionalna advokataska komora Tuzla / područje Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona/,
-         Ragionalna advokatska komora Zenica / područje Zeničko – Dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona /,
-         Regionalna advokatska komora Mostar / područje Hercegovačko – Neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Hercegovačko – Bosanski kanton,
-         Regionalna advokatska komora Bihać / područje Unsko – Sanskog kantona /.
Sjedište Advokatske komore FBIH je u Sarajevu, ulica Obala Kulina Bana broj 6, telefon + 387 33 261-090, fax +387 33 209-976

Posljednji update ( Utorak, 29 Januar 2013 )
< Prev   Next >