Istorijat
Trenutno Online:
Trenutno imamo 4 posjetioca online
Odžak Printaj E-mail

1.

Božić Tomislav
Brodska bb
031 762 474, 063 378 550
 
2.
Rakić Zoran
M.Tita bb
031 761 204  063 340-215
e-mail:

 
Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Orašje Printaj E-mail

1.

Filipović Adam,
III ulica br.55
031 714 210,063 342 599
2.
Hidanović Sanela
34.ulica br.17 Orašje
031 714 393, 063 897 248
3.
Ivanović Marijan
34.Ulica br 26
063 331 743,031 712 373
4.
Lukač Anto
III ulica br 31
031 712 494, 098 560 660
5.
Oršolić Christian
III ulica br.24
063 430 886, 031 755 186
031 714 574, 031 755 116

6.
Pejičić Marijan
34.ulica br 26
063 341 928, 031 772 069
7.
Redžepagić Satka
Obilaznica jug II,ulXXXIV bb
031 717 017,063 341 610
e-mail

Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Bihać Printaj E-mail


 R br.

 PREZIME I IME
 ADRESA
 TEL/FAX/MOB
 E-MAIL
1.
Ađemović Mirsada
Ešrefa Kovačevića bb
061 970-255
 

2.

Alijagić Safeta

Harmani 1
221-126
061 797-4533.

Bajramović Alaga

Ul. Maka Dizdara 3
227-175
061 149-3284.

Bajrić Ajlen

Bosanska 11/I
222-191
061 479-455
 

5.

Brčin Slobodan

Bedem 20
222-757
065 225-325
062 142-535

6.

Cerić Emina

Gazi Husrev-begova 3
222-497
061 142-662
 
7.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3
222-497
 

8.

Delić Suljo

M. Krleže 2
222-273
061 155-285
 

9.
Džaferbegović Dajana

Bedem 20
222-158
061 149-778
 

10.

Hadžić Osman

Harmanski sokak 28
222-217
061 158-69011.

Hasanbegović Šerif

501. Slavne brigade 13
229-259
061 787-031
 

12.

Hergić Edin

Bosanska 13
220-858
061 783-040
 

13.

Hodžić Salih

Bosanska 13
220-858
061 144-247
 

14.

Hrkić-Sovilj Jovanka

Ešrefa Kovačevića H-4
222-930
061 784-103
 
15.
Ibrahimpašić Predrag
Kralja Tvrtka 7
222-143
 
16.
Imširević Emira
Gazi Husrev-begova 2
222-575
 
17.
Koričić Jasmina
Bihaćkih branilaca bb
061 181-603
 
18.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb
061 797-472
 

19.

Kadić Mirsad

M. Krleže 2
226-434
061 790-026
 
20.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2
223-730;333-450
 

21.

Mešić Mirsad

Kralja Tvrtka bb
224-117;228-450
061 149-33822.

Midžić Ilijas

Kralja Tvrtka 4
221-027
061 165-46223.

Mujagić Ferid

Bosanska 11
221-450
061 158-575
 

24.
 Muminović Silvana
5. Korpusa 1
221-548
061 197-859
 

25.

Matić Marko

Harmanski sokak 8
222-670
061 105-225
 
26.
Omanović Nijaz
Bosanska 14
061 180-668
 

27.

Seferagić Silva

Bedem 10
221-066
061 167-550
Fax 228-196
Kućni 220-167

28.

Silić Selvira

502. viteške brigade 16

061 786-999
 

29.

Tabaković Nađisa

Braće Radić 1
311-669
061 444-338
220-592


30.

Veladžić Hamdija

Kralja Tvrtka 4
221-058
061 174-464


 31.
Veladžić Hasan
 
Bosanskih banova 3
227-797
061 144-140
 
Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Mostar Printaj E-mail

Rb.

PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Andrić Vikica
Ante Starčevića 32c
063/348-853; 036/325-905
2.
Barbarić Dragan
Zagrebačka 32
333-616; 333-617
3.
Batinić Niko
Kneza Domagoja 11
063/312-556
5.
Bevanda Slaven
Splitska 22
063/314-294; e-mail:
6.
Bogdanović Mario
Kneza Domagoja 11
326-622; fax 314-514; mob. 063/314-413
7.
Bošnjak Dragutin
Kralja Tomislava 19
333-235; fax:333-236; mob.063/319-320
e-mail:
8.
Bošnjak Miroslav
Kralja Tomislava 19
313-123; mob. 063/316-011
9.
Buntić Branimir
Kraljice Katarine 7
331-291
10.
Crnogorac Vlatko
Biskupa Buconjića 32H
331-048; 063/313-112
11
Čović Bernadica
Kneza Domagoja 19
321-161; 063/311-987
e-mail:
12.
Ćupina Faruk
Podharem 19, I kat
551-831; 580-282; 061/130-304
e-mail:
13.
Ćurić Zdenko
Mile Budaka 47
063/346-897
14.
Ćužić Rajko
Kralja Tomislava 5
328-181; 063/311-923
15.
Dalipagić Nada
Ante Starčevića bb
397-777; 063/317-374
16.
Dizdar Nermin
Krpića 2
580-064; e-mail:
17.
Dragović Aleksandra
Huse Maslića 12
061/467-660
18.
Droce Šemsa
Rade Bitange 48b
558-840; 558-841;061/474-711
19.
Đonko Mensud
Bulevar N.R. 35
580-992; 061/203-069
e-mail:
20.
Đuliman Adonisa
Bulevar N.R
580-042; mob. 061/343-556
21.
Đuliman Nijaz
Krpića br.4
580-012; 061/491-911
22.
Gaković Hivzo
Kraljice Katarine 3
063/864-398; 065/327-162
23.
Glavović Aid
M. Balorde 31a
551-793; mob.061/153-923
24.
Guzin Semir
Adema Buća 17/I
580-899;061/148-949
e-mail:
25.
Gvozdić Nenad
Zagrebačka 3a
063/317-175
e-mail:
26.
Hodžić Nalo Sabaha
Adema Buća 11
580-618
27.
Humačkić Jasmin
M. Balorde 31a
061/271-673
28.
Husković Maja
Adema Buća 18
063/313-039
29.
Kajtaz Semir
Podharem 53
580-183; e-mail:
30.
Kebo Miro
Adema Buća 17/I
580-899; 061/137-043
e-mail:
31.
Kolovrat Branislav
Kardinala Stepinca 16
327-380; fax:327-390
e-mail:odvjetnicki ured
32.
Kožulj Ankica
Ante Starčevića bb
397-226; 063/319-263
33.
Krešić Josip
Kralja Tomislava 18b
326-539;322-191;063/315-678
e-mail:
34.
Mandarić Častimir
Kneza Višeslava 21
063/316-802
35.
Marić Velimir
Sv. Leopolda Mandića 8
314-887; 063/315-887
36.
Martinović Davor
Dubrovačka bb
394-215; 394-216; fax: 394-254; mob. 063/382-062
37.
Miletić Marijo
Mile Budaka 47
063/314-213
38.
Muselimović Josip
Kralja Zvonimira bb
313-780;313-778; 063/311-612
39.
Muselimović Robert
Kralja Zvonimira 15b
316-175; fax: 316-176 mob:063/345-139
e-mail:
40.
Oručević Nevenka
Bulevar N.R. 7
580-042; 061/164-998
e-mail:
41.
Pezo Mehmed
Potharem 41
580-955; 063/414-857
42.
Primorac Ana
Kralja Zvonimira 15b
313-778; 313-780
43.
Pudar Dragan
Kralja Zvonimira 16
320-200; 321-959
44.
Puljić Mladenka
Zagrebačka 28
323-854; 063/313-312
45.
Rajić Zdravko
Stjepana Radića 7
318-482; 063/314-362
e-mail:
46.
Rebac Nenad
Kneza Branimira 5
063/314-607
47.
Ripić Nedjeljko
Splitska 22
063/314-560
48.
Sadović Damir
Mostarskog bataljona bb
556-291; 556-292
e-mail:
49.
Sesar Karlo
Mile Budaka 47
315-532; 063/313-876
50.
Sesar Zora
Kralja Zvonimira 21
 
51.
Stojić Gordan
Kralja Tomislava 1
063/472-032
52.
Šilić Davor
Kralja Tomislava 5
324-667; 063/319-844
e-mail:
53.
Škobić Gordan
Kralja Zvonimira 16
320-200; 321-959;063/311-514
54.
Škobić Marinko
Dr.Bariše Smoljana1c
311-152; fax:326-876,063/314-105
e-mail:
55.
Škoro Maja
Rade Bitange 48b
558-840; 558-841; 061/714-599
56.
Šoljić-Ćorić
Dušanka
Kralja Zvonimira 16
       320-200; 321-959; e-mail:
57.
Tomić Ivan
Ante Starčevića 32c
326-964; 063/316-425
58.
Tvrtković Rizo
Kneza Višeslava 21
310-673
59.
Volarić Miro
Kralja Tomislava 26
332-547;063/323-020
60.
Vučina Nikica
Kneza Višeslava 49
317-429; 063/311-034;063/347-646
e-mail:
61.
Začinović Sanja
Podharem 19
 
62.
Zadro Drinka
Kneza Domagoja 19
321-161
e-mail:
63.
Zaimović Reuf
Adema Buća 24
061/209-599
64.
Zaklan Alija
Bulevar N.R. 23a
580-857
65.
Zaklan Sadudin
Bulevar N.R 23a
580-857
66.
Zećo Alica
Osmana Đikića 5
550-387; 061/153-913
67.
Zovko Kata
Kralja Tomislava 55
320-505; 063/312-629
68.
Zovko Marija
Stjepana Radića 1
063/314-919
Posljednji update ( Četvrtak, 18 Oktobar 2007 )
Tuzla Printaj E-mail
1.

Arnautović  Enver
Džafer mahala 66
229 402,061 757 726
2.
Agić Muhamed
 
Maršala Tita 111
266 309,061 143 373
3.       
Agić Edvin
Maršala Tita 111
266 309, 061 193 909
4.
Atlić Suada
Stupine B7-III
261 233, 061 146 568
e-mail:
 
 
5.
Agić Sead
Petra Kočića 10
061 195 770,255 302
6.
Abdulahović Agan
 
Turalibegova 22
 257 255, 061 168 278
7.
Alibegović Muhamed
 
Rudolfa Vikića 32
288 600
 
 
8.
Aljić Ramiz
Ul.15 maja bb R.k.Sjenjak
061 632 919,277 588
e-mail:
 
9.
Bijedić Enver
Franjevačka 14
251 549,061 179 499
EBIJEDIĆ@GMAIL.COM
10.
Bajramović Tahiba
TC „Sjenjak“,prizemlje br.111-A
278 050, 061 140 656
e-mail:
11.
Balijagić Faruk
Turalibegova 22
257 022,061 148 892
12.
Bakalović Mediha
Klosterska 5
257 238,061 632 691
13.
Božanović Mirsada
Maršala Tita 159
246 500,246 501
14.
Beganović Ismet
Maršala Tita 147
270 937,061 148 798
15.
Begić Zlata
Patriotske lige 4
264 775,061 152 018
 
16.
Čamdžić Vahid
Valtera Perića 2
250 620,061 163 983
 
17.
Čebić Hašim
Albina Herljevića 14
061 879 624
18.
Dautović Bahrija
Turalibegova 34
255 350,061 727 999

19.
Dizdarević Mirsada
Maršala Tita do br.113
254 172,061 735 608
20.
Dizdarević Miralem
Turalibegova 38
255 331,061 737 722
21.
Dedić Mirsad
Turalibegova 22
061 729 078,257 095
22.
Džanić Salčin
Valtera Perića 6
255 036, 061 721 087
23.
Đuzić Subhija
Aleja Bosanskih vladara 9
252 578,061 725 828
 
24.
Efendić Alija
Krečanska 7
 
25.
Ferizović-Kunosić Amila
Solni trg 14/1
266 369, 252 077,061 151 178
Web site:www.kunosic-ferizovic.ba
26.
Garić Zlatko
Filipa Kljajića 22
261 050,061 737 701
27.
GlumčevićMehmedalija
Ul.Branislava Nušića 50
061 258 869
 
28.
Galušić Emil
Kazan Mahala 18
261 015, 061 151 348 ,707 501


29.
Galušić Ivo
Rudarska 33
281 541,061 148 358
30.
Gajić Tatjana
 Maršala Tita 159
246 500,246 501,
061 193 582
31.
Hadžić Zlatko
Patriotske lige 4
257 375
32.
Hodžić Salih
Armije BiH 29
 279 101,280 290 ,061 270 180
33.
Hanušić Rizah
Petra Kočića br 1
245 061, 245 060, 061 953 567
email:advokatmuhicfaik@
yahoo.com
34.
Hasanhodžić Sead
Stupine B-4
256 438,061 733 476
35.
Huremović Senad
Petra Kočića br.3
061 146 855,278 471
36.
Hasanagić Samija
Tabašnice 20
061737 198
37.
Hodžić Advija
Tržni centar Sjenjak,Bulevar 15.maj bb
254 100, 061 293 115
e-mail
38.
Hogić Enver
Slavka Mičića br 8
248 222, 061 135 173
39.
Halilčević Emin
Maršala Tita 34
061 633 134
40.
Ibrelić Asim
Stupine B 11
061 733 268
 
41.
Isabegović Emir
Slavka Mićića 26
362 362, 061 721 500
42.
Imamović Sulejman
Mirze  Delibašića 5
061 853 431,264 531
43.
Ibrišimović Zlatan
Turalibegova Tržni centar Pasaž
 257 452
44.
Imamović Nedžad
Stupine B-8
252 104, 061 195 377
45.
Jusufović Refik
Petra Kočića 1
245 060,245061,061 152 521
e-mail:advokatmuhicfaik@
yahoo.com
46.
Jezdić Goran
Petra Kočića 10
256 622,061 195 499
e-mail:
47.
Jugović Vesna
Patriotske lige 8
257 374,061 135 965
48.
Juničić Muhamed
Valtera Perića 12
270 492,061 142 239
e-mail:
49.
Jašarević Mersija
Maršala Tita do br.34
256 348,061 195 965
50.
Jusić Muhamed
Titova 40
261 292, 061 728 198
51.
Jusufović Edina
Maršala Tita do br.34
270 109,061 725 361
52.
Konjić Rifat
Mirze Delibašića 2
271 119,061 132 909
53.
Krnjić Sejfudin
Todora Panića 3
282 023,061 101 791
e-mail:
54.
Konjić Nihad
Mirze Delibašića 2
271 119,061 164 562
e-mail:
55.
Kumrić Suad
Maršala Tita 111
263  077,264 711,061 191 389
063 320 795
56.
Ljubić Tomislav
Maršala Tita 83
251 221,061 179 199
 
57.
Muhić Faik
Petra Kočića 1,
245 061, 245 060, 061150672,
e-mail:advokatmuhicfaik@
yahoo.com
58.
Matuzović Vlado
Petra Kočića 10
256 622, 061 163 769
59.
Mešić Nusret
Stupine 14/1
251 026, 061 143 122,
e-mail:
60.
Mešić Nefiza
Stupine B-14/1,
250 665,061 733 159
 
61.
Mešić Amir
ul.M. Tita 89
278-623 ,061 280 156
62.
Mrkajić Budimir
Petra Kočića br 10
279 088,238 000,061 135 947
63.
Milić Halida
Turalibegova 34
250 382,061 721 296
 
64.
Manović Sead
Musala 3
251 249
 
65.
Mešić Hajrudin
Maršala Tita 89
263 428, 061 28156
e-mail:

66.
Morankić Amir
Ul.Slavka Mičića br.26
362 362, 061 291140
 
67.
Muharemagić Fadil
Barok br 1
271 138,061 143 442
68.
Mujčinović Šaban mr
Stupine B-3
271 444, 061 732 020
69.
Muharemagić Mustafa
Barok br 1
271 138, 061 101 757
70.
Mrkaljević Mehmed
Ul.Petra Kočića 10
061 150 781
71.
Nurkić Husein
F.Markovića 14
061 734 247
72.
Numanović Šemso
Maršala Tita 115
267 605,620 157, 061 812 581
73.
Omerčehajić Amir
Petra Kočića 1
255 400, 061 142222
74.
Omerdić Senad
Stupine B-3
276 224, 061 432129
 
75.
Pašić Bakir
Prekinute mladosti 4
257 314, 061 732 861
76.
Pašić Ekrem
Stara tržnica 6
252 088, 061 193 511
e-mail:
77.
Pašić Rizah
Albina Herljevića
Do broja 16
281 410, 061 134 890
e-mail
 
78.
Porobić Miralem
Turalibegova 73
246 970, 246 971, 061 734 933,web:www.zakonibih.ba
e-mail:zakoni
79.
Prnjavorac Alma
Miška Jovanovića bb
258 110, 061 13 1001
80.
Pašić –Beganović Minka
Maršala Tita 145
264 282,270 937, 061 296 740
81.
Reljić Drago
Valtera Perića 2
252 219, 246 782,246 780
 061 736 355
82.
Radončić Mensur
Musala 1
272 272, 061 195 600
83.
Stanimirović Miloš
Ismeta
Mujezinovića 1l
251 538, 061 141 171
84.
Saračević Melika
Zlatarska br.4
062 182 644,257 357
85.
Sarić Adil
Muharema Fizovića 7
253 552,061 636 702
86.
Salkić Mustafa,
Ismeta Mujezinovića15
272 486,
87.
Sarihodžić Sead
Petra Kočića 5
265 631, 264 234
 
88.
Softić Šemso
Titova bb
253 354, 061 109 806
89.
Smajić Aida
Slavka Mičića 18
273 400,277 414,061 407 649
90.
Sejfulović Kemal
Maršala Tita 199
271 013
91.
Sarihodžić Alis
Turalibegova bb
275 522, 061 148 312
92.
Smajlović Sminka
Tabašnice 7
061 163 623
93.
Šindrić Almir
Maršala Tita 109
251 614, 061 733 386
94.
Trajanovska Amira
Aleja bosanskih vladara 9
270 505, 061 193 400
95.
Telalović Mirza
Solni trg 6
257 410, 257 164,
061 138 507
96.
Tomić Milka
Turalibegova 55
061 947 267
97.
Tanasilović Ružica
Slavka Mičića 44
257 192, 061 103 868
 
98.
Todorović Jadranka
Maršala Tita do br.34“C“
278 297, 061 738 700
e-mail j.todorovic @bih net.ba
99.
Uljić Rizah
Valtera Perića 3
061 180 299,278 370
email:
 
 
Sekretar RAK Tuzla
 
 
 
Hasanbegović Begzada
Slanac br.2 Slavinovići, Tuzla
061 804 798, 226 534
Posljednji update ( Ponedjeljak, 08 Septembar 2008 )
<< Početna < Predhodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 37 - 45 od 783