Istorijat
Trenutno Online:
Trenutno imamo 3 posjetioca online
Brčko sjedište – Maoča Printaj E-mail

1.

Islamović Mirsad
Ul.Meše Selimovića 14
049 217 877,061 131 918
e-mail:

2.
Musić Ohro
Bosne srebrene 4/1
 049 216 451, 065 600 640
 
3.
Mulahalilović Osman
Miroslava Krleže 6
049 213 031,061 179 760
4.
Mujadžević Murat
Bulevar mira br.5
049 213 645
5.
Ostojić Čedomir
Ul:Bosne Srebrene 17
065 643 107
 
 
Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Odžak Printaj E-mail

1.

Božić Tomislav
Brodska bb
031 762 474, 063 378 550
 
2.
Rakić Zoran
M.Tita bb
031 761 204  063 340-215
e-mail:

 
Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Orašje Printaj E-mail

1.

Filipović Adam,
III ulica br.55
031 714 210,063 342 599
2.
Hidanović Sanela
34.ulica br.17 Orašje
031 714 393, 063 897 248
3.
Ivanović Marijan
34.Ulica br 26
063 331 743,031 712 373
4.
Lukač Anto
III ulica br 31
031 712 494, 098 560 660
5.
Oršolić Christian
III ulica br.24
063 430 886, 031 755 186
031 714 574, 031 755 116

6.
Pejičić Marijan
34.ulica br 26
063 341 928, 031 772 069
7.
Redžepagić Satka
Obilaznica jug II,ulXXXIV bb
031 717 017,063 341 610
e-mail

Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Bihać Printaj E-mail


 R br.

 PREZIME I IME
 ADRESA
 TEL/FAX/MOB
 E-MAIL
1.
Ađemović Mirsada
Ešrefa Kovačevića bb
061 970-255
 

2.

Alijagić Safeta

Harmani 1
221-126
061 797-4533.

Bajramović Alaga

Ul. Maka Dizdara 3
227-175
061 149-3284.

Bajrić Ajlen

Bosanska 11/I
222-191
061 479-455
 

5.

Brčin Slobodan

Bedem 20
222-757
065 225-325
062 142-535

6.

Cerić Emina

Gazi Husrev-begova 3
222-497
061 142-662
 
7.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3
222-497
 

8.

Delić Suljo

M. Krleže 2
222-273
061 155-285
 

9.
Džaferbegović Dajana

Bedem 20
222-158
061 149-778
 

10.

Hadžić Osman

Harmanski sokak 28
222-217
061 158-69011.

Hasanbegović Šerif

501. Slavne brigade 13
229-259
061 787-031
 

12.

Hergić Edin

Bosanska 13
220-858
061 783-040
 

13.

Hodžić Salih

Bosanska 13
220-858
061 144-247
 

14.

Hrkić-Sovilj Jovanka

Ešrefa Kovačevića H-4
222-930
061 784-103
 
15.
Ibrahimpašić Predrag
Kralja Tvrtka 7
222-143
 
16.
Imširević Emira
Gazi Husrev-begova 2
222-575
 
17.
Koričić Jasmina
Bihaćkih branilaca bb
061 181-603
 
18.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb
061 797-472
 

19.

Kadić Mirsad

M. Krleže 2
226-434
061 790-026
 
20.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2
223-730;333-450
 

21.

Mešić Mirsad

Kralja Tvrtka bb
224-117;228-450
061 149-33822.

Midžić Ilijas

Kralja Tvrtka 4
221-027
061 165-46223.

Mujagić Ferid

Bosanska 11
221-450
061 158-575
 

24.
 Muminović Silvana
5. Korpusa 1
221-548
061 197-859
 

25.

Matić Marko

Harmanski sokak 8
222-670
061 105-225
 
26.
Omanović Nijaz
Bosanska 14
061 180-668
 

27.

Seferagić Silva

Bedem 10
221-066
061 167-550
Fax 228-196
Kućni 220-167

28.

Silić Selvira

502. viteške brigade 16

061 786-999
 

29.

Tabaković Nađisa

Braće Radić 1
311-669
061 444-338
220-592


30.

Veladžić Hamdija

Kralja Tvrtka 4
221-058
061 174-464


 31.
Veladžić Hasan
 
Bosanskih banova 3
227-797
061 144-140
 
Posljednji update ( Utorak, 16 Oktobar 2007 )
Mostar Printaj E-mail

Rb.

PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Andrić Vikica
Ante Starčevića 32c
063/348-853; 036/325-905
2.
Barbarić Dragan
Zagrebačka 32
333-616; 333-617
3.
Batinić Niko
Kneza Domagoja 11
063/312-556
5.
Bevanda Slaven
Splitska 22
063/314-294; e-mail:
6.
Bogdanović Mario
Kneza Domagoja 11
326-622; fax 314-514; mob. 063/314-413
7.
Bošnjak Dragutin
Kralja Tomislava 19
333-235; fax:333-236; mob.063/319-320
e-mail:
8.
Bošnjak Miroslav
Kralja Tomislava 19
313-123; mob. 063/316-011
9.
Buntić Branimir
Kraljice Katarine 7
331-291
10.
Crnogorac Vlatko
Biskupa Buconjića 32H
331-048; 063/313-112
11
Čović Bernadica
Kneza Domagoja 19
321-161; 063/311-987
e-mail:
12.
Ćupina Faruk
Podharem 19, I kat
551-831; 580-282; 061/130-304
e-mail:
13.
Ćurić Zdenko
Mile Budaka 47
063/346-897
14.
Ćužić Rajko
Kralja Tomislava 5
328-181; 063/311-923
15.
Dalipagić Nada
Ante Starčevića bb
397-777; 063/317-374
16.
Dizdar Nermin
Krpića 2
580-064; e-mail:
17.
Dragović Aleksandra
Huse Maslića 12
061/467-660
18.
Droce Šemsa
Rade Bitange 48b
558-840; 558-841;061/474-711
19.
Đonko Mensud
Bulevar N.R. 35
580-992; 061/203-069
e-mail:
20.
Đuliman Adonisa
Bulevar N.R
580-042; mob. 061/343-556
21.
Đuliman Nijaz
Krpića br.4
580-012; 061/491-911
22.
Gaković Hivzo
Kraljice Katarine 3
063/864-398; 065/327-162
23.
Glavović Aid
M. Balorde 31a
551-793; mob.061/153-923
24.
Guzin Semir
Adema Buća 17/I
580-899;061/148-949
e-mail:
25.
Gvozdić Nenad
Zagrebačka 3a
063/317-175
e-mail:
26.
Hodžić Nalo Sabaha
Adema Buća 11
580-618
27.
Humačkić Jasmin
M. Balorde 31a
061/271-673
28.
Husković Maja
Adema Buća 18
063/313-039
29.
Kajtaz Semir
Podharem 53
580-183; e-mail:
30.
Kebo Miro
Adema Buća 17/I
580-899; 061/137-043
e-mail:
31.
Kolovrat Branislav
Kardinala Stepinca 16
327-380; fax:327-390
e-mail:odvjetnicki ured
32.
Kožulj Ankica
Ante Starčevića bb
397-226; 063/319-263
33.
Krešić Josip
Kralja Tomislava 18b
326-539;322-191;063/315-678
e-mail:
34.
Mandarić Častimir
Kneza Višeslava 21
063/316-802
35.
Marić Velimir
Sv. Leopolda Mandića 8
314-887; 063/315-887
36.
Martinović Davor
Dubrovačka bb
394-215; 394-216; fax: 394-254; mob. 063/382-062
37.
Miletić Marijo
Mile Budaka 47
063/314-213
38.
Muselimović Josip
Kralja Zvonimira bb
313-780;313-778; 063/311-612
39.
Muselimović Robert
Kralja Zvonimira 15b
316-175; fax: 316-176 mob:063/345-139
e-mail:
40.
Oručević Nevenka
Bulevar N.R. 7
580-042; 061/164-998
e-mail:
41.
Pezo Mehmed
Potharem 41
580-955; 063/414-857
42.
Primorac Ana
Kralja Zvonimira 15b
313-778; 313-780
43.
Pudar Dragan
Kralja Zvonimira 16
320-200; 321-959
44.
Puljić Mladenka
Zagrebačka 28
323-854; 063/313-312
45.
Rajić Zdravko
Stjepana Radića 7
318-482; 063/314-362
e-mail:
46.
Rebac Nenad
Kneza Branimira 5
063/314-607
47.
Ripić Nedjeljko
Splitska 22
063/314-560
48.
Sadović Damir
Mostarskog bataljona bb
556-291; 556-292
e-mail:
49.
Sesar Karlo
Mile Budaka 47
315-532; 063/313-876
50.
Sesar Zora
Kralja Zvonimira 21
 
51.
Stojić Gordan
Kralja Tomislava 1
063/472-032
52.
Šilić Davor
Kralja Tomislava 5
324-667; 063/319-844
e-mail:
53.
Škobić Gordan
Kralja Zvonimira 16
320-200; 321-959;063/311-514
54.
Škobić Marinko
Dr.Bariše Smoljana1c
311-152; fax:326-876,063/314-105
e-mail:
55.
Škoro Maja
Rade Bitange 48b
558-840; 558-841; 061/714-599
56.
Šoljić-Ćorić
Dušanka
Kralja Zvonimira 16
       320-200; 321-959; e-mail:
57.
Tomić Ivan
Ante Starčevića 32c
326-964; 063/316-425
58.
Tvrtković Rizo
Kneza Višeslava 21
310-673
59.
Volarić Miro
Kralja Tomislava 26
332-547;063/323-020
60.
Vučina Nikica
Kneza Višeslava 49
317-429; 063/311-034;063/347-646
e-mail:
61.
Začinović Sanja
Podharem 19
 
62.
Zadro Drinka
Kneza Domagoja 19
321-161
e-mail:
63.
Zaimović Reuf
Adema Buća 24
061/209-599
64.
Zaklan Alija
Bulevar N.R. 23a
580-857
65.
Zaklan Sadudin
Bulevar N.R 23a
580-857
66.
Zećo Alica
Osmana Đikića 5
550-387; 061/153-913
67.
Zovko Kata
Kralja Tomislava 55
320-505; 063/312-629
68.
Zovko Marija
Stjepana Radića 1
063/314-919
Posljednji update ( Četvrtak, 18 Oktobar 2007 )
<< Početna < Predhodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 37 - 45 od 784