Hitna vanredna sjednica Upravnog odbora A/OKFBiH

Povodom Odluke Vlade FBiH sa 148. sjednice Vlade Federacije BiH,  na kojoj je utvrđen Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o advokaturi u FBiH, po hitnom potupku, zakazana je hitna, vanredna sjednica Upravnog odbora A/OKFBiH , za dan 03. juli 2018. godine, sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama A/OKFBiH.

Share